SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
 
RAST
 
Alkaloid s najjačim rastom na američkom tržištu
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 06.03.2017. - 16:39:22
SKOPJE - Prema nerevidiranoj pojedinačnoj i nerevidiranoj konsolidovanoj bilansi uspjeha Alkaloid AD Skopje ostvario je pozitivne finansijske rezultate za period januar – decembar 2016. godine. 

U periodu januar – decembar ukupna konsolidovana prodaja iznosi 134.6 miliona eura i predstavlja porast za 6% u odnosu na isti period prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu porasla je za 3%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 8%. 

Od ukupne konsolidovane prodaje 40% realizirano je na domaćem tržištu, dok je 60% na inostranim tržištima. Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama Jugoistočne Evrope realiziralo 35%, u Rusiji i Zemljama nezavisnih država 6%, 17% je ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), dok se na ostalim tržištima ostvarilo 2% od ukupne konsolidovane prodaje. Najveći porast na izvoznim tržištima zabilježen je u zemljama: SAD – 30%, Rusija – 15%, Rumunija – 63%, Slovenija - 13%, Poljska– 141%, Velika Britanija – 125%, Mađarska - 135%, Turska – 72%, Češka Republika – 122%, Albanija – 47% itd.Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 83%, gdje na OTC lijekove otpada 19%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 17%, na lijekove za neurološka oboljenja 13%, na antibiotike 13% itd. 

Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 17%, tačnije hemija sa 3%, kozmetika sa 10% i bilje sa 4%. Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 21 milion eura i povećana je za 12%, dok je konsolidovana neto dobit, koja iznosi 11.9 miliona eura, povećana za 10%. Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – decembar 2016. godine iznose 11.6 miliona eura.