SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DEPOZITI
 
Veći garantovani depozit u crnogorskim bankama
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 01.01.2013. - 19:06:28

PODGORICA - Garantovani depozit u Crnoj Gori od danas je povećan na 50 hiljada EUR, sa 35 hiljada koliko je iznosio do kraja prošle godine, saopšteno je iz Fonda za zaštitu depozita. Iz Fonda su agenciji Mina-business kazali da će rok za početak isplate garantovanog depozita biti skraćen sa 45 na 20 radnih dana od dana nastanka »zaštićenog slučaja«, odnosno stečaja banke.

Direktor Fonda, Predrag Marković, ranije je rekao da, prema informacijama kojima ta institucija raspolaže, ne postoji opasnost od nastanka »zaštićenog slučaja«.

Zaštita depozita je sistem osiguranja deponenata od gubitka depozita ili njegovog dijela u slučaju stečaja banke u kojoj ima sredstva. Deponentu se, naime, u propisanom roku omogući raspolaganje sredstvima do zakonom garantovanog iznosa.

Sredstva Fonda, kako je saopšteno, iznose 36,5 miliona EUR i predstavljaju 4,83 odsto ukupnih garantovanih depozita svih banaka.

Prema iskustvima EU optimalni koeficijent pokrića se, kako je objašnjeno, kreće oko deset odsto garantovanih depozita svih banaka.

»Imajući u vidu da je Fond za zaštitu depozita sklopio aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) na iznos od 30 miliona EUR, koji bi bio iskorišćen za slučaj isplate garantovanog depozita, to bi koeficijent pokrića iznosio 8,81 odsto, što predstavlja veoma visok stepen sigurnosti«, objasnio je Marković.

U slučaju stečaja banke, Fond garantuje isplatu do 50 hiljada EUR po deponentu, bez obzira na broj i vrstu depozita u toj banci, s tim što se kroz prelazno rješenje uvodi postepeno povećanje iznosa garantovanog depozita, i to tokom 2010. i 2011. godine iznos garantovanog depozita bio je do 20 hiljada EUR, a prošle godine do 35 hiljada EUR.

Osnovni cilj zaštite depozita jeste da se građani, kao i preduzeća, osiguraju od gubitka u slučaju propasti banke u kojoj imaju račun ili ušteđevinu. Time se, istovremeno, podstiče i jačanje povjerenja u banke, što indirektno utiče na povoljnije bankarske usluge.