SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SKUPŠTINA AKCIONARA
 
Budvanska rivijera dobila novi Odbor direktora
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 21.04.2017. - 19:25:46
BUDVA - Na danas održanoj 15. redovnoj Skupštini akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera u hotelu Mogren, izabrani su novi članovi Odbora direktora.

Na sjednici su usvojeni godišnji finansijski iskazi uz izvještaj o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu uz izvještaj nezavisnog revizora za prošlu godinu. U dijelu razmatranja odabira revizorske kuće za 2017. Godinu, Skupština je donijela odluku da se za eksternog revizora izabere KPMG d.o.o. iz Podgorice.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na današnjoj redovnoj godišnjoj sjednici akcionara istekao je mandat dosadašnjim članovima Odbora direktora.

U novi sastav Odbora direktora Kompanije izabrani su: Saša Radović, Draško Krivokapić, Ratko Vukotić, Vladimir Sekulić i Jovan Purar.

U izvještajima o poslovanju Hotelske grupe na današnjoj Sjednici akcionara 2016.godina je svrstana u red uspješnijih obračunskih perioda u posljednjih nekoliko godina. Konstatovani su pozitivni poslovni pokazatelji fizičkog i finansijskog obima prometa u odnosu na 2015.godinu.