SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POD KONTROLOM
 
CBCG: Bankarski sistem stabilan i likvidan
Autor/izvor: SEEbiz / RTCG
Datum objave: 08.02.2019. - 16:44:57
PODGORICA - Bankarski sistem Crne Gore karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost, što potvrđuju pokazatelji poslovanja banaka, zaključeno je nakon sastanka predstavnika Centralne banke Crne Gore sa direktorima i predstavnicima ostalih banaka, Udruženja banaka CG i Fonda za zaštitu depozita.

U periodu nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018. godine), sve ključne bilansne pozicije, na nivou sistema, bilježe rast, navodi se u saopštenju.

"Tako su, u ovom periodu, depoziti u 13 preostalih banaka porasli za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za 6 miliona eura. Ukoliko se izuzmu dvije banke koje su pod mjerama CBCG (Atlas i IBM banka), koeficijent solventnosti, prema posljednjim raspoloživim podacima, na nivou sistema, iznosi 17,47%. Učešće loših kredita u ukupnim kreditima, na kraju 2018. godine, u 13 banaka, iznosilo je 5,44%, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana 3,09%".

Ovakvi parametri potvrđuju da je bankarski sistem apsolutno stabilan i da pokušaji njegovog podrivanja, kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti, nijesu uspjeli, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u cilju daljeg doprinosa jačanju sistema, dogovorena je još frekventnija komunikacija CBCG i banaka, kao i tješnja saradnja između samih banaka.

"Najvažnije parametre poslovanja banka pratimo na dnevnom nivou, a svaka banka je dužna da o eventualnim nepredviđenim okolnostima obavijesti CBCG", istakao je guverner Radoje Žugić.

Na sastanku se razgovaralo i o toku isplate garantovanih depozita.

"Zaključeno je da se proces odvija efikasno i da značajan dio isplaćenih depozita ostaje u sistemu".

Na osnovu podataka iz banaka, preko 40% obeštećenih deponenata ponovo oročavaju novac kod banaka isplatioca, dok se preostali dio depozita dominantno vraća u sistem, njihovim polaganjem na štednju kod ostalih banaka, saopšteno je nakon sastanka.