SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
JEDNA PONUDA
 
Česi i Žarko Rakčević zainteresovani za Institut Simo Milošević
Autor/izvor: SEEbiz / CdM
Datum objave: 15.01.2019. - 09:43:49
IGALO - U predviđenom roku za dostavljanje ponuda za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević Igalo, dostavljena je jedna ponuda i to od strane češkog Konzorcijuma Philibert i firme Vile Oliva vlasništva bisnismena Žarka Rakčevića.

“U skladu sa Planom privatizacije za 2018. godinu, Tenderska komisija za privatizaciju je počela aktivnosti na pripremi i sprovođenju tendera za prodaju akcijskog kapitala Instituta. Tokom 2018. godine dostavljeno je nekoliko pisama o namjerama potencijalnih investitora za privatizaciju Instituta, registrovala su se tri učesnika na tenderu (otkupila tendersku dokumentaciju i potpisala Izjavu o čuvanju povjerljivih podataka), međutim, u predvođenom roku dostavljena je samo ponuda konzorcijuma češke kompanije Philibert, koja je dio Grupe Cimex, i Vile Oliva”, saopšteno je iz vladine Službe za odnose sa javnošću.

Javni poziv za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta  je objavljen 16. oktobra prošle godine sa rokom za dostavljanje ponuda do 14. januara 2019. godine do 12 časova.

“Javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom definisani su kvalifikacioni uslovi koje ponuđač mora da ispuni kao i minimalni uslovi koje ponuđač treba da ispuni kako bi ponuda bila uzeta u razmatranje. Ispunjenost Kvalifikacionih uslova ocjenjivaće se nakon prijema i otvaranja paketa sa ponudom. Tenderska komisija neće razmatrati ponude koje ne ispunjavaju minimalne uslove, a otvaranje dostavljene ponude će se obaviti na sjednici Komisije koja če se održati tokom ove nedjelje”, navode iz Službe.

Nakon otvaranja ponude, Komisija će ispitati da li dostavljena ponuda ispunjava kvalifikacione uslove nakon čega će, u roku od 15 dana od dana otvaranja biti vrednovana sa aspekta kvaliteta u skladu sa kriterijumima definisanim Instrukcijama ponuđačima.

Tenderska komisija za privatizaciju će, nakon sprovedenog tendera, podnijeti Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte Izvještaj o rezultatima tendera radi usvajanja.
Podsjetimo, Hotelsko turističko preduzeće Vila Oliva vlasništvo podgoričkog biznismena Žarka Rakčevića krajem avgusta je na Montenegroberzi za 2,9 miliona eura kupilo više od 25 odsto akcija Instituta Simo Milošević iz Igala, koje su u vlasništvu Vlade Srbije.

Nakon toga ministarka ekonomije Dragica Sekulć kazala je da je Rakčević napravio dobru trgovinu, te da je crnogorska Vlada očekivala bilo da ih kolege iz Srbije blagovremeno informišu o svojim namjerama i najzad, akcije prvo ponude većinskom vlasniku.