SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
STRATEŠKI
 
Crna Gora želi nautičkim turizmom privući bogatu klijentelu
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 14.01.2019. - 13:31:41
PODGORICA - Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo je krajem decembra prošle godine tender za izbor ponuđača koji bi uradio strategiju razvoja nautičkog turizma čiji je cilj analiza potencijala Crne Gore, odnosno da li nautički kapaciteti koje posjeduje država zadovoljavaju standarde koje očekuje to ciljno tržište.

Namjera je i da se definišu smjernice i aktivnosti za razvoj proizvoda i marketing koji će Crnu Goru pozicionirati kao destinaciju nautičkog turizma.

Rok za izradu strategije je sedam mjeseci od dana zaključenja ugovora, dok je rok za proces revizije i usvajanja konačnog teksta tri mjeseca od dana dostavljanja predloga teksta strategije.

Iz Ministarstva turizma "Vijestima" je rečeno da će se Strategija razvoja nautičkog turizma sa akcionim planom odnositi na period od 2020. do 2025. godine, te da je namjera u skladu sa smjernicama koje su definisane Strategijom razvoja turizma do 2020. da se privuče i ugosti što veći broj turista razvijajući nautički turizam.

"Ova strategija će voditi računa o održivosti i očuvanju životne sredine na primoriju i Skadarskom jezeru.

Obuhvatiće statističke podatke razvoja nautičkog turizma od kraja 90-tih godina pa do danas (broj nautičkih plovila koja su posjetila CG, kapaciteti prihvata plovila tada i sada), makro i mikro analizu luka nautičkog tuirizma.

Sprovešće se i posebno istraživanje o zahtjevima nautičke klijentele (ekonomski jača kategorija) koja se razlikuje u odnosu na drugu turističku klijentelu, zatim istraživanja po opštinama o posjetama nautičara, jedriličara i onih sa motornjacima, kao i kolika je potreba za zimovnicima. Popisaće se i svi zimovnici za plovila duž obale i u unutrašnjosti zemlje", objašnjeno je iz ministarstva.

Strategija će sagledati postojeće lokacije, te nakon analize istih predložiti nova rješenja, odnosno potvrditi postojeća ako zadovoljavaju planskim projekcijama i svjetskim standardima.

"Potrebno je definisati mrežu luka nautičkog turizma i predložiti tretman pojedinih sadržaja u okviru istih i odrediti zone sidrišta za kruzere i megajahte na području Bokokotorskog zaliva. Nužno je pri tom uvažiti planirane sadržaje iste ili slične namjene u susjednim opštinama i razmatrati ih kao jedinstvenu turistiku ponudu. Potrebno je mrežu luka nautičkog turizma razvrstati na objekte od nacionalnog interesa", kazali su u ministarstvu.

Planirano je da onaj ko bude radio strategiju, na osnovu podataka koje dobije od ministarstva i iz drugih izvora, procijeni ukupan prostorni i turistički kapacitet za nautički turizam, a analiziraće se odredbe postojećeg Prostornog plana, utvrditi eventualne potrebe korekcije/dopune planiranih luka nautičkog turizma.

"Nakon toga će prostorno definisati (ucrtati) postojeće i planirane sadržaje od nacionalnog interesa. U saradnji sa ministarstvom izvršitelj će odrediti potencijalne sadržaje od nacionalnog interesa za koje su već iskazani interesi ili postoji opravdano očekivanje da će se pojaviti zainteresovani investitori, te im naći najpovoljniji položaj u prostoru. Kao potencijalne sadržaje koji će pobuditi interes investitora već sada je moguće naznačiti marine i sidrišta za megajahte", objašnjeno je iz ministarstva.

Strategijom će se definisati posebni standardi zaštite životne sredine u lukama nautičkog turizma zavisno od stepena zaštite pojedinog akvatorijuma, a identifikovaće se problemi kod razvoja nautičkog turizma.

"Uz to, definisaće se sigurnost i bezbjednost nautičara i sistem sigurnosti plovidbe i zaštita mora od zagađenja", kazali su u ministarstvu. Uspostaviće se mehanizmi kontrole, odrediti institucije i pojedinci nosioci pojedinih djelova pripreme i sprovođenja strategije. Strategija je ključni dokument kojim će se stvoriti podloga za razvoj održivog nautičkog turizma u Crnoj Gori, vodeći računa o životnoj sredini i povezivanju sa EU Strategijom razvoja cirkularne ekonomije. Strategijom će se definisati vizija razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori i strateški ciljevi.