SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
HE NA DRINI
 
Crna Gora čeka odgovor BiH za gradnju HE na Drini
Autor/izvor: SEEbiz / Fena
Datum objave: 01.10.2012. - 12:53:31
PODGORICA - Zbog gradnje četiriju hidroelektrana na gornjem toku rijeke Drine na području Foče, Crna Gora se diplomatskim putem obratila BiH radi podsjećanja da su Crna Gora i Bosna i Hercegovina potpisnice Espoo konvencije, na osnovu koje se strane ugovornice obavezuju na razmjenu informacija i konsultacije u slučaju kada realizacija plana ili projekta može imati uticaja na životnu sredinu druge države.
"Na toj liniji Crna Gora je zatražila razmjenu prekograničnih informacija, radi održavanja konsultacija o mogućim prekograničnim uticajima navedenih projekata hidroelektrana, te radi davanja eventualno potrebnih saglasnosti na odnosne planske dokumente. Uz to, zatraženo je i dostavljanje informacija o provedenoj javnoj raspravi i prezentaciji Nacrta studije o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje hidroelektrane Foča na rijeci Drini, od 23. augusta kao i o Nacrtu studije o procjeni uticaja na životnu sredinu hidroelektrane 'Buk Bijela'", rečeno je Agenciji FENA u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore.

Potvrđeno je da je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Crne Gore pismo poslalo Ambasadi BiH u Podgorici te da čeka odgovor BiH.

U kontekstu izjave predsjednika RS-a Milorada Dodika da Crna Gora nema pravo da koči izgradnju HE na području Foče, jer to nije njen teritorij, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore naglašava da je riječ o zajedničkom vodnom potencijalu (Piva i Tara čine Drinu), te se iz tog razloga insistira na prekograničnim konsultacijama sa susjednim, zainteresovanim državama.

"Ukoliko realizacija plana, odnosno projekta može imati uticaj na životnu sredinu druge države, razmjena informacija i konsultacija sa zemljom koja može biti ugrožena, provodi se u skladu s Espoo konvencijom kao međunarodnim ugovorom. Crnoj Gori, odnosno Ministarstvu održivog razvoja i turizma, nije upućeno obavještenje o mogućnosti učešća u prekograničnim konsultacijama u skladu s navedenim međunarodnim ugovorom o namjeri realizacije izgradnje hidroelektrane Foča na rijeci Drini", rekli su Feni u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Uz opasku da Crna Gora a priori ne brani realizaciju projekta, već upravo radi zaštite životne sredine, kao odgovorna država, želi da se upozna o svim potencijalnim uticajima evenutalne izgradnje, iz Podgorice naglašavaju da je razmjena informacija više nego potrebna procedura da bi se sagledali eventualni negativni uticaji, posebno na vodni bilans.