SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SANACIJA
 
Grad Zagreb najavio više od 100 milijuna kuna ulaganja u sanaciju mostova
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 18.08.2018. - 20:12:51
ZAGREB - Grad Zagreb godišnje utroši na održavanje mostova, propusta i ostalih cestovnih objekata između 20 i 40 milijuna kuna, a na temelju najnovijeg šestogodišnjeg glavnog pregleda stanja zagrebačkih mostova, u nadolazećem razdoblju planira utrošiti više od 100 milijuna kuna u njihovu sanaciju.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet najavio je da će prva investicija u sanaciju mostova i to već u ovoj godini biti sanacija Mosta Slobode. Sanacija će se izvoditi u etapama, procijenjena vrijednost radova iznosi 19 milijuna kuna, a počet će sanacijom nogostupa, vijenaca i ograda mosta.  

Sanacija Mosta Slobode po okončanju javnog nadmetanja koje je u tijeku Sanacija će početi po okončanju postupka javnog nadmetanja koji je u tijeku. Također, planira se i izrada projektne dokumentacije potrebne za sanaciju rasponske konstrukcije uz sanaciju objekata i fasade objekata upornjačkih prostorija a tijeku je i izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava, procijenjene vrijednosti milijun kuna. U narednom razdoblju planira se i sanacija zapadnog kraka Južnog vijadukta Mosta mladosti ukupne dužine 580 metara. U sklopu investicijskog održavanja potrebno je izvršiti cjelovitu sanaciju, promjenu cjelokupne opreme mosta: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. 

Postavit će se nova hidroizolacija, novi asfalt, novi rubnjaci i nove pješačke staze. Obnovit će se korodirali beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Bit će sanirana pristupna stubišta na most. Promijenit će se sustav odvodnje i sanirati kanalizacija mosta do gradske kanalizacije.  Procijenjena vrijednost radova iznosi 25 milijuna kuna, a u tijeku je i izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2 milijuna kuna. Na Domovinskom mostu u planu je sanacija pukotina u betonima pilona, te sanacija asfalta pješačkih staza predviđene vrijednosti troška izvanrednog održavanja u visini 6,5 milijuna kuna. Nadalje, pokrenut je postupak javnog nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja i sanacije Starog savskog mosta. 

Projekt će biti izrađen na nivou izvedbenog projekta, a obuhvatit će plan sanacije rušenja i izrade nove kolničke ploče s pješačkim stazama, sanaciju čelične rasponske konstrukcije, promjenu opreme mosta, promjenu prijelaznih naprava, izradu nove otvorene odvodnje, sanaciju upornjaka, sanaciju stupova, promjenu ležajeva, postavu asfalta kolnika i hidroizolacije, te obnovu antikorozivne zaštite čelične rasponske konstrukcije. Predviđeno je da se time također omogući ograničeni promet vozila javnog gradskog prijevoza mostom. Procijenjena vrijednost sanacije i ojačanja rasponske konstrukcije iznosi 20 milijuna kuna. 

U tijeku je i izrada projektno tehničke dokumentacije vezane uz sanaciju Jadranskog mosta, gdje procijenjena vrijednosti radova iznosi 20 milijuna kuna, a projektom se predviđaju pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave, postava nove hidroizolacije, novog asfalta, novih rubnjaka i sanacija pješačke staze. Također, obnovit će se degradirani beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Isto se odnosi i na upornjačku prostoriju. Bit će sanirana pristupna stubišta na most, te će se promijeniti kompletan sustav odvodnje mosta.  U postupku javnog nadmetanja je i postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta procijenjene vrijednosti radova 3,8 milijuna kuna. Trenutno je u tijeku ocjena pristiglih ponuda. 

U narednom razdoblju planira se također treća faza sanacije Podsusedskog mosta, gdje je potrebno sanirati dio kolničke ploče koji nije saniran u prvoj fazi. Tu se planira obnova antikorozivne zaštite preostalog dijela čelične ploče rasponske konstrukcije, napraviti pješačka i biciklistička staza, promijeniti pješačke ograde i prijelazne naprave pješačke staze, obnoviti antikorozivna zaštita dijela čeličnog sanduka mosta. Projektna dokumentacija je napravljena i predviđena vrijednost radova je procijenjena na 1,6 milijuna kuna. 

Nadalje, u tijeku je postupak javnog nadmetanja za II. nivo petlje Držićeva, tj. nadvožnjaka mosta na kojem se nalazi sjeverni kolnik s revizionom stazom, južni kolnik s revizionom stazom i razdjelni otok. Ukupna duljina sanacije nadvožnjaka od kraja do kraja krila upornjaka iznosi 159,30 m, a njezina procijenjena vrijednost iznosi pet milijuna kuna. Šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim je 'dijagnosticirano' njihovo stanje, te su utvrđene njihove slabosti, nedostatci i procijenjeni grubi troškovi potrebnih sanacija napravili su početkom 2018. IGH, Geoxpert – IGM i Ascon Institut. Ukupna procijenjena vrijednost svih planiranih radova iznosi 103,9 milijuna kuna. 

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet podsjetio je kako se pregledi i održavanje cestovnih objekata u Gradu Zagrebu, uključujući vijadukte, mostove, nadvožnjake, propuste i ostale cestovne objekte provode u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je donesen sukladno Zakonu o cestama. Pored toga, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta od strane ugovornog gospodarskog subjekta Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnice Zagrebačkih cesta d.o.o., provode se redovni pregledi svih cestovnih objekata (mostova, vijadukata i propusta). Cjelokupno održavanje svih cestovnih objekata financira upravitelj nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, u ovom slučaju jedinica lokalne samouprave, odnosno, sredstva za investicijsko održavanje cestovnih objekata na području Grada Zagreba isključivo su osigurana gradskim proračunom.