SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PRITISCI
 
Ina: Nepovoljno rafinerijsko okruženje i pad marži krivi za nižu dobit
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 26.07.2019. - 12:26:00
Zadnja izmjena: 26.07.2019. - 12:26:45
ZAGREB - Prihodi INA Grupe u prvih šest mjeseci povećani su tri posto i iznosili su 9.794 milijuna kuna, a CCS EBITDA bez jednokratnih stavki zabilježila je pad za 11% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te je iznosila 1.175 milijuna kuna. 

Dobit razdoblja bez jednokratnih stavki pala je na 188 milijuna kuna uglavnom zbog nepovoljnog rafinerijskog okruženja i marži. EBITDA Istraživanja i proizvodnje nafte i plina smanjila se za 14% na 1.238 milijuna kuna kao rezultat neznatno niže ostvarene cijene ugljikovodika (-2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i 2% niže proizvodnje, oko 35 mboepd.

Proizvodnja sirove nafte u Hrvatskoj i Egiptu bila je viša zbog povećanih razradnih aktivnosti i viših investicija. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju se pogoršala i pala na (10) milijuna kuna, pri čemu je glavni pokretač rezultata pogoršano rafinerijsko okruženje. Maloprodajne količine povećale su se za 4% kao rezultat boljeg poslovanja u Hrvatskoj i širenjamaloprodajne mreže u Crnoj Gori.

Kapitalna ulaganja su se i više nego udvostručila u prvom polugodištu 2019. godine na razinu od 1.183 milijuna kuna uglavnom potaknuta ulaganjima u rafinerijsko poslovanje. Omjer duga i kapitala povećao se na 14,0% uz neto dug na razini od 1.763 milijuna kuna što i dalje odražava stabilnu bilancu.

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti je negativan u I.-VI. 2019 zbog:

- Neto dobitak od tečajnih razlika u I.-VI.2019. iznosio je 13 milijuna kuna dok je u I.-VI.2018. zabilježen gubitak od 32 milijuna kuna.

- Plaćene kamate iznosile su 24 milijuna kuna i primljene kamate 2 milijun kuna u I.-VI. 2019., dok su u I.-VI.2018. ostvarene plaćene kamate iznosile 22 milijuna kuna a primljene kamate 1 milijun kuna.

- Ostali financijski troškovi iznosili su 28 milijuna kuna i viši su u odnosu na ostale financijske troškove u iznosu od 15 milijuna kuna u I.-VI. 2018.

Prihodi od ugovora s kupcima u I.-VI.2019. su iznosili 9.794 milijuna kuna i bili su 3% iznad razine I.-VI.2018., potaknuti uglavnom većim količinama veleprodaje na domaćem tržištu i tržištu BiH. Troškovi sirovina, materijala i energije su niži za 53% u odnosu na I.-VI.2018. i iznosili su (2.159) milijuna kuna, što je proizašlo iz niže prerade uslijed remonta Rafinerije nafte Rijeka. 3 Nabavna vrijednost prodane robe u I.-VI.2019. je povećana za 186%.

Na dan 30. lipnja 2019. ukupna aktiva INA Grupe iznosila je 22.098 milijuna kuna te 7% viša nego 31. prosinca 2018. U razdoblju zaključno s 30. lipnja 2019. godine, INA Grupa je uložila 66 milijuna kuna u nematerijalnu imovinu. Utjecaj amortizacije na smanjenje knjigovodstvene vrijednosti iznosi 24 milijuna kuna. Emisijske jedinice umanjile su nematerijalnu imovinu za 70 milijuna kuna. Nematerijalna imovina s pravom upotrebe iznosi 14 milijuna kuna. 10 U razdoblju zaključno s 30. lipnja 2019. godine INA Grupa je uložila 1.117 milijuna kuna u nekretnine, postrojenja i opremu. Utjecaj amortizacije na smanjenje knjigovodstvene vrijednosti iznosi 786 milijuna kuna.