SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POBOLJŠANJE
 
Varteks: Smanjen gubitak, ostvaren rast ukupnih prihoda i izvoza
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 04.11.2011. - 12:41:49
ZAGREB - Varteks je u devet mjeseci ostvario rast ukupnih prihoda za 8,2 milijuna kuna odnosno za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te za promatrano razdoblje ukupni prihodi iznose 235,2 milijuna kuna. Vezano uz strukturu prihoda, važno je napomenuti da prihodi od prodaje rastu za 16 milijuna kuna odnosno za 8,2 posto.
U porastu je i realizacija u izvozu. Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 98,7 milijuna kuna što je povećanje za 8,9 posto ili 8,1 milijun kuna u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Glavnina izvoza realizirana je na području zemalja Europske unije. Ukupni rashodi za devet mjeseci 2011. godine iznose 272,2 milijuna kuna.

Društvo je za devet mjeseci ove godine poslovalo s gubitkom od 37 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 45,6 milijuna kuna. Pozitivna razlika od 8,6 milijuna kuna, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, proizlazi iz toga što je Društvo uz ostvarenje ciljanih ušteda na troškovnoj strani, uspjelo realizirati veće prihode, posebno u izvozu i u B2B segmentu poslovanja. Ukoliko isključimo efekte prodaje imovine koja nije u sferi redovnih poslovnih aktivnosti, pozitivna razlika poslovanja za period 1.-9. 2011. godine, u odnosu na isto razdoblje 2010. godine raste na 13 milijuna kuna.

Važno je istaknuti da su pozitivne poslovne promjene najvećim dijelom realizirane u trećem kvartalu ove godine tako da je ukupni rezultat poslovanja trećeg kvartala, iako negativan za 5,8 milijuna kuna u odnosu na gubitak trećeg kvartala 2010. godine koji je iznosio 27,7 milijuna kuna, ove godine bolji za 21,9 milijuna kuna.

Uspoređujući rezultate poslovanja 1-9/2011. u odnosu na isto razdoblje 2010., kako bi podaci bili usporedivi potrebno je pribrojiti i rezultate novih društava čiji je djelokrug poslova u 2010. godini organizacijski i rezultatski pripadao Varteksu d.d. S te osnove ukupni rezultat u 2011. godini je bolji za dodatnih 1,3 milijuna kuna odnosno gubitak iznosi 35,7 milijuna kuna, što samo potvrđuje pozitivne poslovne pomake u rezultatima poslovanja 1-9/2011. godina. U cilju podizanja efikasnosti poslovanja i umanjenja negativnog utjecaja krize, Varteks kontinuirano provodi zacrtane ciljeve sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja. S te osnove od mjeseca svibnja 2011. godine, proizvodni dio Društva počeo je poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a.

Važno je napomenuti da je sukladno ciljevima Integralnog plana i reorganizacije, kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen i segment B2B poslova (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene). Ukoliko promatramo efekte ukupne realizacije prihoda tog vida prodaje, isti su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12 milijuna kuna a na taj način su i ukupni prihodi od prodaje veći za 10,8 posto.

Iako rezultati poslovanja gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne pomake, ukupni rezultat poslovanja i dalje je negativan. I dalje je prisutan značajan negativan utjecaj pada osobne potrošnje i sveopće nelikvidnosti u gospodarstvu, što je posebno izraženo u poslovanju vezanom uz domaće tržište.

Negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročio je dodatne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti tvrtke, što je izravno prouzročilo nemogućnost pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu i za potrebe veleprodaje te je u konačnici značajno utjecalo na poslovni rezultat Varteksa d.d.

U gospodarstvu je i dalje prisutan utjecaj krize naročito u segmentu rizika kroz rast nelikvidnosti koja dodatno otežava pravovremenu nabavku robnog fonda i financiranje poslovnih aktivnosti. Najznačajniji ostali rizici za preostalo razdoblje poslovne godine vezani su uz moguće daljnje smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda, te rizik povećanja troškova (naročito troškova energenata, troškova života i slično).

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja i dalje provodimo aktivnosti i dodatne mjere ušteda na troškovnoj strani kroz zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava i daljnje smanjenje administrativnih troškova uz nažalost bitno usporenu dinamiku koja je vezana uz problem nelikvidnosti. Posebne mjere usmjerene su na financijsku konsolidaciju Društva kroz korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja kao i na aktivnosti korištenja mjera Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak. Obzirom na postojeću situaciju i problematiku na tržištu nekretnina, kao i upravljanje mjerama gospodarskog oporavka i razvitka, realizacija zacrtane dinamike je nažalost usporena i otežana.