SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OPTUŽBE
 
Krivična prijava protiv menadžmenta Plantaža
Autor/izvor: SEEbiz / RTCG
Datum objave: 10.07.2017. - 14:13:19
PODGORICA - Nekadašnja finansijska direktorica državne kompanije "13. jul Plantaže" AD Valerija Saveljić, koja godinama optužuje rukovodstvo te kompanije za nesavjesno poslovanje i zloupotrebe državnih resursa, podnijela je danas Osnovnom državnom tužilaštvu novu krivičnu prijavu protiv izvršne direktorice Plantaža Verice Maraš i finansijske direktorice Davorke Kodžulović, kao i drugih odgovornih lica u toj kompaniji, zbog namjernog prikazivanja lažnih bilansa u izvještaju Plantaža za 2016. godinu.

Potpredsjednica Foruma žena Građanskog pokreta URA, Valerija Saveljić, je još sa pozicije finansijske direktorice Plantaža, javno upozoravala na "friziranja finansijskih izvještaja" i brojne zloupotrebe koje je, kako je navodila rukovodstvo DPS-a, smišljeno i neometano sprovodilo u toj kompaniji.

Zbog toga je, u oktobru 2015. godine i julu 2016. godine, takođe podnijela krivične prijave zbog lažnog prikazivanja bilansa u izvještajima, koje Tužilaštvo godinama odbija da procesuira.

"Ova krivična prijava je ujedno i dokaz da su predhodne dvije prijave bile opravdane i argumentovane. Ono šta istu dodatno osnažuje, jeste mišljenje ovlašćenog revizora 'HLB Mont Audit'd.o.o., koji je iskazao mišljenje sa rezervom i to u devet tačaka. Pored toga, revizoru nije data na uvid dokumentacija koju je tražio, niti valjano obrazloženje po kom osnovu su vršena knjiženja na određenim kontima - poput 130.000 za obraćunatu nabavnu vrijednost dobavljača i 130.100 za obračunatu nabavnu vrijednost zavisni troškovi. Za utvrđenu vrijednost, u iznosu od 230.057,13 eura, izvršeno je storniranje nabavne vrijednosti prodate robe, šta je u suprotnosti sa zahtjevima MRS 18 - Prihodi", istakla je Saveljić na konferenciji za novinare.

Ona je kazala da je aktiva Društva potcijenjena, šta je kao je ocijenila dovelo u pitanje realnost prikazivanja finansijskog položaja, te promjenu finansijskog položaja i rezultate poslovanja Društva za 2016. godinu.

"Društvo Revizoru nije dalo na uvid dokumentaciju iz koje bi se utvrdla struktura troškova preusmjerenih u korist računa 'Investicije u toku - podizanje vinograda', čija vrijednost iznosi 420.167 eura. Takođe, revizoru nije data na uvid ni dokumentacija iz koje bi se moglo utvrditi - da li je u vrijednosti dugogodišnjih zasada uključena vrijednost zemljišta na kojem su zasadi uzgojeni, kao i da li je isto bilo predmet eventualnog obračuna ispravke vrijednosti, niti dokumentacija koja bi potvrdila istinitost i objetkivnost knjigovodstvenog evidentiranja učešća u kapitalu zavisnih, pridruženih i ostalih pravnih lica", istakla je Saveljić.

Saveljić je ocijenila da, po mišljenju Revizora, revalorizacione rezerve nijesu formirane u skladu sa zahtjevima MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 41 Poljoprivreda.

"U postupku revizije se nije moglo doći do valjane dokumentacije, obračuna proizvodnje i realizacije i drugih važnih podataka, iz kojih bi se mogla izvršiti valjana revizija - načina izračunavanja odstupanja od planskih cijena, odnosno načina izračunavanja cijene koštanja zaliha gotovih proizvoda osnovne djelatnosti – rinfuz proizvodi, te gotovih proizvoda osnovne djelatnosti – flaširani proizvodi. Takođe, revizoru nije data na uvid dokumentacija iz koje bi se utvrdilo po kom osnovu je utvrđena odložena poreska obaveza u ranijem periodu, a koja na dan 01. januar 2016. godine iznosi 2.247.744,44 eura", ukazala je Saveljić.

Politički direktor pokreta URA Rade Milošević, na konferenciji je saopštio da je Skupština akcionara Plantaža, održana 30. juna, "ličila na pravi skandal".

"Stanje u Plantažama je alarmantno i tužilac bi morao, što prije, da se pozabavi njihovim poslovanjem. Međutim, oni godinama ćute na ranije podnošene krivične prijave, pa odbijanjem da procesuiraju odgovorna lica najbolje potvrđuju - koliko smo u pravu. Ukoliko se takav trend poslovanja hitno ne prekine, Plantaže će nažalost završiti kao i mnoga druga preduzeća u većinskom državnom vlasništvu", istakao je Milošević.