SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OTPIS
 
Ledo otpisao Agrokoru 474 milijuna kuna potraživanja
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 28.12.2017. - 16:48:59
ZAGREB - Ledo je izvijestio o odgovorima na pitanja dioničara na Glavnoj skupštini održanoj danas.

Dana 14. prosinca 2017. Ledo je zaprimio dopis od AZ obveznog mirovinskog fonda od 13. prosinca 2017. kojim temeljem članka 287. Zakona o trgovačkim društvima traže davanje dodatnih obavijesti kako u pogledu pitanja postavljenih putem dopisa od 23. studenog 2017., tako i u pogledu pitanja postavljenog izravno na Glavnoj skupštini društva LEDO d.d. održanoj 28. studenog 2017 ("Glavna skupština"). 

Dostava dokumentacije vezane uz izdana jamstva od strane društva LEDO d.d. za društvo AGROKOR d.d. u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do danas i to kopije u govora o kreditu, kopije izdanih jamstava, kao i komunikaciju između društva LEDO d.d. i društva AGROKOR d.d. te komunikaciju između vjerovnika (kreditora) i društva LEDO d.d.. Podredno, u slučaju uskrate obavijesti, navesti razloge takve uskrate.

Uprava je odgovorila na navedeno pitanje na Glavnoj skupštini, a što također proizlazi iz zapisnika s Glavne skupštine.

Ankica Slobođanac, u svojstvu članice Uprave, je nedvosmisleno odgovorila da su sve tražene informacije sadržane u objavljenim financijskim izvješćima te da se pravilna i potpuna obavijest može dati i bez dostave cjelokupne dokumentacije. S time u vezi, članica uprave je nadodala da tražena dokumentacija predstavlja dio sudskog spisa koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u postupku izvanredne uprave, kao i da su iznosi vidljivi prema tablicama prijavljenih tražbina koja je objavio Izvanredni povjerenik, a što je sve dio predmetnog spisa.

Kao što i proizlazi iz zapisnika, dioničari nisu imali primjedbe na navedeni odgovor. 

Dostava dokumentacije vezane uz pozajmice društvu Agrokor d.d. u ukupnom iznosu od 1.194.869.000,00 kn, što uključuje kopije ugovora o zajmu, anekse istima, kopiju druge dokumentacije (računi, ugovori i slično), a temeljem koje je nastalo potraživanje društva Ledo prema društvu Agrokor d.d., kopije zaprimljenih instrumenata osiguranje. Podredno, u slučaju uskrate obavijesti, molimo navesti razloge takve uskrate, te odgovoriti na sljedeća pitanja:
iznosi pojedinačnih zajmova, podatak radi li se o novčanom ili robnom zajmu,

datume odobravanja takvih zajmova, zaprimljeni instrumenti osiguranja, pojedinačni datumi dospijeća,

pokušaji naplate ukoliko ih je bilo s opisom radnji koje su poduzete;

Na ovo pitanje uprava je također odgovorila na Glavnoj skupštini, a što je potvrđeno u zapisniku s Glavne skupštine.
Slobođanac je odgovorila da se radi o izrazito složenom pitanju, budući da je tražena dokumentacija vrlo opsežna. Pojasnila da osnova pozajmica proizlazi iz isporuka robe društvu Konzum d.d., kao najvećem kupcu društva LEDO d.d. U tom smislu, svu dokumentaciju bi bilo de facto nemoguće dostaviti jer se radi o izrazito velikom broju dokumenata (ugovora, računa, otpremnica i sl.) iz više godine.

Informacije vezane uz otpis potraživanja (kriteriji otpisa potraživanja) prema društvu AGROKOR u ukupnom iznosu od 1.194.869000,00 kn, od čega je otpisan iznos od 474.426.000,00 kn.

Uprava je odgovorila i na ovo pitanje na Glavnoj skupštini te je odgovor potvrđen i zabilježen u Zapisniku s glavne skupštine.

Na navedeno pitanje odgovor je pružen kako od Ankice Slobođanac, tako i od Darija Vrabeca. Članica uprave jasno je navela da je uprava zbog neizvjesnosti naplate koja ovi o ishodu nagodbe koja treba biti sklopljena u postupku izvanredne uprave, provela adekvatni ispravak vrijednosti potraživanja za koje nije izvršena naplata do dana izrade izvještaja, što iznosi 550,7 milijuna kuna. U tom smislu, Vrabec je dodao da se prilikom otpisa rezervacije društvo vodilo načelom opreznosti te da je otpis u skladu s preporukom guvernera Hrvatske narodne banke prema poslovnim bankama te modelom koji su primjenile određene kompanije (npr Adris) te postupile na jednak način.
Na izloženi odgovor niti jedan dioničar nije uložio prigovor niti je tražio dodatna pojašnjenja, što ukazuje da je pitanje dostatno i valjano odgovoreno.

Obzirom na stavove iznesene u odgovoru društva LEDO d.d. od dana 26. svibnja 2017. godine, a kojom se Uprava očituje da će poduzeti sve raspoložive mjere u slučaju da se utvrde pogreške u financijskim izvještajima društva AGROKOR kao i objavu revidiranih financijskih izvješća društva Agrokor d.d. za 2016. godinu izrađenu od revizora PwC d.o.o., molimo vas za informaciju o dosad poduzetim mjerama ili mjerama koje Uprava namjerava poduzeti.

Uprava je odgovorila na postavljeno pitanje na Glavnoj skupštini, a što je potvrđeno u zapisniku s Glavne skupštine.

Budući da niti jedan dioničar prisutan na Glavnoj skupštini nije tražio dodatna pojašnjenje ili uputio prigovor u pogledu danog odgovora, proizlazi da su prisutni dioničari dana obavještenja smatrali dostatnim odgovor na postavljeno pitanje te dodatna pojašnjenja nisu bila potrebna.