DiWagner
SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TROŠAK
 
Monteput će plaćati naknade timu za Verige
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 17.06.2017. - 07:42:23
PODGORICA - Dio dobiti državnog preduzeća Monteput biće isplaćivan mjesečno članovima ekspertsko-pregovaračkog tima koji je Vlada izabrala da pripremi model za izbor potencijalnog investitora za izgradnju mosta Verige sa zaobilaznicom oko Tivta.

To se navodi u Informaciji o stvaranju pretpostavki za realizaciju projekta mosta Verige koju je ministar pomorstva i saobraćaja Osman Nurković nakon skoro dva mjeseca dostavio poslaniku SNP-a Aleksandru Damjanoviću.

Damjanović je dva puta slao zahtjev Nurkoviću da dostavi dokument koji je Vlada utvrdila na sjednici početkom aprila ove godine. Ta informacija nije bila dostupuna u zvanično objavljenim materijalima sa sjednice, ali se nakon što je dostavljena Damjanoviću našla na sajtu Vlade.

Ekspertsko-pregovarački tim ima 15 članova. Sastavljen je od čelnika Monteputa, nekoliko pomoćnika u ministarstvima saobraćaja, kulture, finansija i turizma, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Vlade, profesora sa Građevinskog i Pravnog fakulteta. Šef tima je Nurković.

U dokumentu nije precizirano koliko će mjesečno Monteput izdvajati po osnovu naknade za eksperte. Objašnjeno je da će se ona utvrđivati mjesečno na osnovu troškovnika koje donosi Ministarstvo saobraćaja.

Nurković je 6. aprila nakon sjednice Vlade saopštio da je Vlada odlučila da izgradnju mosta Verige sa zaobilaznicom oko Tivta ponudi investitoru koji će taj posao dobiti na međunarodnom tenderu.

Vlada je prošle godine od javnosti pokušala da sakrije detaljne informacije o rezultatima pregovora sa Azerbejdžanom o tom posla koje su počeli 2014. godine. Tokom pregovora crnogorska strana je nudila Azerbejdžancima projekat bez tendera i mimo Zakona o javnim nabavkama. U zalog je nuđen i tunel Sozina.

Predstavnici Azerbejdžana ponudili su Vladi da grade most Verige i obilaznicu oko Tivta za 175 miliona eura. To bi izvršna vlast finansirala kreditom koji bi Azerbejdžan dao po kamati od tri odsto, sa rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od pet godina. Ažerbejdžanci su tražili da ih izvršna vlast u tom poslu oslobodi plaćanja poreza, carina, akciza i taksi i da tih dažbina oslobodi i podizvođače.

Kako se navodi u Informaciji koju je Nurković dostavio Damjanoviću, Monteputu su povjereni poslovi tehničke i proceduralne pripreme za izgradnju mosta preko Bokokotorskog zaliva sa prilaznim saobraćajniciama.

Objašnjeno je da su glavni i izvođački projekat mosta sa prilaznim saobraćajnicama i pratećim objektima završeni i da će Ministarstvo raditi da stvori pretpostavke za gradnju brze saobraćajnice od 110 kilometara duž cijelog primorja od granice sa Albanijom do granice sa Hrvatskom. Most Verige i obilaznica oko Tivta su dio tog projekta, a most je ključni objekat na toj trasi.

"Postojeća jadranska magistrala prolazi kroz atraktivne primorske gradove i predstavlja ograničavajući faktor dalje urbanizacije, dok bi se izgradnjom nove saobraćajnice valorizovali potencijali crnogorske obale," piše u dokumentu.

Dodaje se da bi se ta saobraćajnica gradila u dvije faze od kojih bi prva bila dionica od Bara, pored tunela Sozine do budućeg mosta Verige. Druga faza bi predstavljala izgradnju dionice od Bara do granice sa Albanijom i dionice od mosta Verige do granice sa Hrvatskom.

Naglašeno je da obilaznica oko Tivta uputpunjuje projekat mosta Verige zbog čega ih treba posmatrati kako jedan projekat koji će se ponuditi potencijalnim investitorima.

Objašnjeno je i da su studije pokazale da je izgradnja prelaza Bokokotorskog zaliva tunelom višestruko nepovoljnija sa prostorno-urbanističkog, bezbjedonosnog, ekološkog i saobraćajno-teničkog aspekta.