SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
 
HANFA
 
Novčani fondovi mijenjaju ime i strategiju ulaganja
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 06.08.2018. - 16:37:03
ZAGREB - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) skreće pozornost javnosti na to da je 21. srpnja 2018. započela primjena tzv. Uredbe o novčanim fondovima koja donosi važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova, a u koje u Hrvatskoj značajnim dijelom ulažu i mali ulagatelji. 

Ulagatelji u sljedećem razdoblju mogu očekivati obavijesti o promjeni naziva, ali i strategije i ciljeva dosadašnjih novčanih fondova u koje ulažu.

Uredbom o novčanim fondovima uvode se značajne promjene u radu i poslovanju novčanih fondova s ciljem:

osiguranja veće razine zaštite za ulagateljeujednačavanja uvjeta poslovanja i razine zaštite ulagatelja u svim državama članicama EUnastojanja smanjenja utjecaja tržišnih šokova na novčane fondove, što se primarno pokušava ostvariti kroz umanjenje rizika značajnih odljeva sredstava iz fondova, a koji se lako mogu proširiti na cijelo EU područje.

Stoga se ovom uredbom propisuju dodatni i stroži zahtjevi za novčane fondove, prvenstveno u odnosu na:

Investicijsku politiku i vrednovanje imovine – uređuju se pitanja poput klasa imovine u koje je novčanim fondovima dozvoljeno ulagati, diverzifikacije i koncentracije ulaganja, kreditne kvalitete prihvatljivih klasa imovine itd.Likvidnost – podižu se zahtjevi za održavanje likvidnosti novčanih fondova, kako bi bili spremni odgovoriti iznenadnim visokim zahtjevima za otkup udjela.Diverzifikacija ulaganja – primjenjuju se strogi zahtjevi za diverzificiranjem portfelja novčanih fondova, sve s ciljem smanjenja rizika.

U nastavku se izdvajaju neke razlikovnosti koje mogu rezultirati većom rizičnosti nenovčanih fondova u odnosu na novčane:

S obzirom na sve gore navedeno društva za upravljanje novčanim fondovima moraju odlučiti hoće li postojeći novčani fondovi (ili oni koji su im bliski po karakteristikama) nastaviti i dalje poslovati kao novčani fondovi ili ćepostati tzv. fondovi koji nisu novčani.U oba slučaja društvo mora dobiti odgovarajuća odobrenja HANFA-e.

HANFA je u ovom trenutku od 10 društava za upravljanje s 20 postojećih novčanih fondova zaprimila informaciju o namjeri njihova nastavka poslovanja izvan kategorije novčanih fondova.

Postupak izdavanja potrebnih odobrenja je u tijeku te se njihov završetak očekuje do listopada 2018.

Ukoliko društvo za upravljanje želi da postojeći novčani fond i dalje nastavi poslovati kao novčani fond, poslovanje fonda morat će prilagoditi strožim zahtjevima nego do sada, a u skladu s Uredbom o novčanim fondovima. Samo od strane jednog društva HANFA je obaviještena o namjeri nastavka poslovanja jednog postojećeg novčanog fonda kao novčanog fonda i dalje. Rok za podnošenje zahtjeva HANFA-i za odobrenje nastavka poslovanja u kategoriji novčanih fondova jest 21. siječanja 2019.

Zbog svega navedenog ulagatelji u novčane fondove u sljedećih nekoliko mjeseci mogu očekivati obavijest o promjeni naziva fonda, s time da se ta promjenaodražava na sve dokumente fonda (prospekt, pravila, ključni podaci za ulagatelje), kao i na sve promidžbene materijale koji su upućeni ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima.