SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
NAPLATA
 
Opština Budva u prethodne dvije godine naplatila 20 miliona za komunalije
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 27.01.2019. - 09:50:39
BUDVA - Opština Budva tokom prethodne dvije godine naplatila je na ime komunalija čak 20 miliona eura, koje su se direktno slile u opštinsku kasu.

To je „Vijestima" saopštio načelnik Službe za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Ninoslav Kaluđerović.

On je naveo da je, za razliku od vremena kada je gradom upravljao DPS i pravile razne druge kombinacije, naplata komunalija sada isključivo išla direktno i novac uplaćivan u kasu.

„Novac koji smo naplatili po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, isključivo je namjenski potrošen, kako to zakon predviđa, odnosno za investicije. To ranije nije bio slučaj, već je nerijetko protivzakonito išao na isplatu zarada radnicima", ustvrdio je Kaluđerović.

On je naglasio da je naplata komunalija i tokom 2017. i 2018. za trećinu bila veća od projektovanih, a treba naglasiti i da je bio moratorijum na gradnju za najekskluzivniji prostor Budve i Petrovca - koje obuhavataju detaljni urbanistički planovi „Budva centar" i "Petrovac centar".

Time je definitivno potvrđeno da je građevinski biznis i dalje jedan od najunosnijih u metropoli turizma, te da gradnja, a samim tim i potražnja stanova, apartmana, kuća i vila ne jenjava na tržištu nekretnina. Kaluđerović je kazao da nijedan investitor, niti pojedinac, nijesu bili privilegovani.

Naglasio je da je 2017. naplaćeno na ime naknade 10.883.435 eura, što je činilo 32 odsto od ukupnih prihoda koje je te godine ostvarila Opština.

„Zaključeno je bilo 138 ugovora, od kojih 41 sa pravnim licima, a 97 sa građanima. Budžetom za 2017. bilo je planirano da se na ime komunalija ostvari prihod od 8,2 miliona eura, dok smo mi uspjeli da taj iznos premašimo za čak 2,6 miliona eura. Od pravnih lica naplaćeno je 7,9 miliona eura, dok je od građana 2,9 miliona eura, i time smo naplatu premašili za 32 odsto od planiranog", kazao je Kaluđerović, navodeći da je te godine bilo zaključeno šest ugovora za izgradnju hotela, dok je na ime obaveza iz prethodnog perioda isplaćeno 761.318 eura.

Odlični rezultati, kako je dodao Kaluđerović, ostvareni su i u 2018. tokom koje je Služba na čijem je čelu naplatila 9.426.564 eura, gotovo 2,5 miliona više od planirnaog.

„Budžetom za 2018. bilo je planirano da naplatimo sedam miliona eura, dok smo mi ostvarili naplatu za 34 odsto više od projektovanog. Naplaćeno je od pravnih lica 7,4 miliona, a od građana 1,9 miliona eura. Takav priliv novca u opštinsku kasu činio je petinu od ukupnog, Služba je zaključila ukupno 112 ugovora, od kojih 69 sa pravnim licima, a 43 sa građanima. Zaključeno su i tri ugovora za izgradnju hotela. Na otplatu obaveza iz prethodnog perioda isplaćeno je 369.823 eura", kazao je Kaluđerović.

Proces legalizacije u Opštini Budva juče je i zvanično započeo, nakon što je Služba za naplatu komunalija zaključila i prvi ugovor o izmirivanju naknade za nelegalno izgrađeni objekat.

Sekretarijatu za urbanizam podnijeto je oko 3.500 zahtjeva za legalizaciju divlje izgrađenih, dograđenih zgrada, kuća, vila, hotela... Opština je donijela Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, kojom je propisano da vlasnici divljih građevina na teritoriji metropole turizma plaćaju po kvadratu od 55,92 eura na periferiji do 232 eura u ekskuzivnoj zoni. Teritorija opštine je podijeljena u pet zona. Najskuplja je ekskluzivna zona gdje je cijena legalizacije kvadrata za objekta osnovnog stanovanja od 124,12, do 232,72 eura za objekat preko 1.500 kvadrata. U prvoj zoni cijene komunalija po kvadratu iznose od 99,3 za objekat osnovnog stanovanja, do 186,18 eura za objekat preko 1.500 kvadrata. U drugoj zoni od 82,75 eura za objekat do 200 kvadrata, do 155,14 eura za objekte veće od 1.500 kvadrata. U trećoj zoni cijene su od 66,2 eura za osnovno stanovanje do 124,12 eura za objekte sa preko 1.500 kvadrata neto površine. Najjeftinije je u četvrtoj zoni gdje je cijena od od 57,92 za osnovno stanovanje, do 108,60 eura za objekte veće od 1500 kvadrata.