SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SPOROVI
 
Simović: Precizirati šta je sporno u prodaji Kraljičine plaže
Autor/izvor: SEEbiz / Portal Analitika
Datum objave: 02.12.2014. - 16:12:35

PODGORICA - Prije bilo kakve pseudo moralne kritike i demagoške priče o bojazni o navodnim nezakonitostima u ugovoru sa Rojal grupom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, trebalo je biti dovoljno iskren i reći precizno o kojim je spornim tačkama riječ, te dati prijedloge za njihovo otklanjanje, izjavio je predsjednik tenderske komisije za prodaju Kraljičine plaže - Dubovica Dragan Simović.

Simović je izjavio da je kompletna procedura obavljena u skadu sa crnogorskim zakonodavstvom i da je dovoljno dugo trajala da je u svakom trenutku mogao da se uključi svako ko je bio zainteresovan.

"Svako odlaganje bez ponuđenih rješenja šteti imidžu Crne Gore u krugovima uglednih investitora, za čiju naklonost se bore i mnogo razvijenije države od naše. Naknadna demagogija ne koristi nikome, posebno ne Crnoj Gori ciji bi resurs ostao potpuno neiskorišten, budžeti dvije opštine i države siromašniji za više stotina miliona eura, a turizam bez novog vrhunskog kapaciteta", objasnio je Simović.

Zbog toga je, naveo je, neophodno u najkraćem roku naći rješenje za prevazilaženje nastale situacije.

" Investitori uvijek imaju više mogućnosti za ulaganje i, koliko god bili strpljivi, neće čekati predugo. Lijepih obala ima na svim stranama svijeta, a kvalitetnih i uglednih investitora poput Royal grupe nema previše", zaključio je Simović.

Vlada je krajem maja usvojila ugovor o prodaji lokaliteta Kraljičina plaža Dubovica, između Bara i Budve, Royal grupi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.Ro­jal gru­pa je ponudila za 42,4 hek­ta­ra ze­mlji­šta 21,2 mi­li­o­na eura. Skupština treba da se izjasni o zahtjevu Arapa da im se u zakup na 90 godina da plaža u zoni morskog dobra. Pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Budva Ljubomir Fi­li­po­vić (SDP) po­vu­kao sa­gla­snost ko­ju je ranije dao La­zar Ra­đe­no­vić (DPS).