SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ULAGANJA
 
Stranci neće moći ulagati u proizvodnju oružja i medijski sektor u RS
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 07.06.2017. - 16:41:12
BANJA LUKA - Stranim ulagačima bit će omogućeno da ulažu u sve sektore privrednih i neprivrednih djelatnosti u Republici Srpskoj (RS), osim u oblasti koje podrazumijevaju proizvodnju oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme te sektore koji obuhvaćaju medijske poslove. 

U ovim "sektorima koji podliježu restrikciji“ moguće je ulaganje do 49 posto osnovnog kapitala u poslovnom subjektu, a o ulaganjima iznad ovog postotka odluku donosi Vlada RS-a, ukoliko postoji posebno opravdan interes i ukoliko je to dopušteno propisima kojima su regulirane ove oblasti. Ove odredbe su predviđene novim zakonom o stranim ulaganjima u RS, koji će biti razmatran na sjednici Narodne skupštine RS-a 13. juna. Iz Vlade navode da je Nacrt zakona o stranim ulaganjima u RS usklađen sa Zakonom o politici stranih ulaganja u BiH tako da se dosadašnji pojam "javno informiranje“ zamjenjuje pojmom "medijski poslovi“. 

"Javno informiranje“ je podrazumijevalo širi, ali i nedovoljno jasan pojam i obuhvaćalo je "novine i drugu štampu, radijski i televizijski program, programe novinskih agencija, elektronske publikacije, teletekst, ostale oblike dnevnog ili povremenog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike“. 

- Ovo je ostavljalo prostor za različita tumačenja tog pojma - navodi se u obrazloženju zakona. Pod pojmom "medijski poslovi“ podrazumijevaju se "poslovi emitiranja radijskog programa i emitiranja televizijskog programa putem zemaljske radio-difuzije“. 

Nacrtom zakona o stranim ulaganjima u RS definirano je i da strani ulagač osniva poslovni subjekt pod istim uvjetima i propisima kao i domaći, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom te da strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima i to pravo ostvaruje se u skladu s propisima o stvarnim pravima, izvijestila je Fena.