SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
AUTOCESTE
 
Svjetska banka odobrila zajam i jamstvo za modernizaciju i restrukturiranje cestovnog sektora
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 29.04.2017. - 09:09:00
Zadnja izmjena: 29.04.2017. - 09:11:01
WASHINGTON - Odbor izvršnih direktora Svjetske banke danas je odobrio zajam u iznosu od 22 milijuna eura (23,32 milijuna USD) i predloženo jamstvo u visini od 350 milijuna eura (370,7 milijuna USD) u korist Republike Hrvatske. 

Zajam i jamstvo za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora osmišljeni su radi jačanja institucionalne djelotvornosti, jacanja poslovne učinkovitosti i povećanja kapaciteta za otplatu duga u cestovnom sektoru Hrvatske.

Pokrivajući više od 75 posto potražnje u sektoru prometa, hrvatska cestovna mreža najveće je infrastrukturno dobro u zemlji. Zadnjih godina, Hrvatska je svoju cestovnu mrežu znatno proširila velikim ulaganjima u autoceste, u cilju cjelovitog povezivanja većine regija, poticanja rasta industrije i turizma, kao i uključivanja hrvatskih cesta u širu europsku mrežu.

Nakon 20 godina golemih ulaganja u infrastrukturu, državna poduzeća Hrvatske ceste (HC), Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) danas su opterećena s 5,2 milijuna eura duga, koji je u potpunosti pokriven državnim jamstvom. K tome, sektoru su potrebna bolja rješenja za upravljanje, učinkovitost i transparentnost.

Republika Hrvatska trenutno pruža znatnu potporu sektoru cesta, čiji dug danas doseže 11 posto BDP-a, a koji državna poduzeća iz cestovnog sektora nisu u stanjuotplatiti i refinancirati bez državnih jamstava. Neadekvatno korporativno upravljanje te nedostatak kvalitetnih ulaganja i odluka o financiranju, zajedno s prevelikim brojem zaposlenih i neučinkovitom praksom održavanja dodatno su povećali problem.

Projekt restrukturiranja i modernizacije cestovnog sektora ima za cilj pružiti sveobuhvatno rješenje kojim će se na institucionalna, poslovna i financijska pitanja odgovoriti podupiranjem reformi u upravljanju, restrukturiranju, planiranju i praćenju poslovanja, a zahvaljujući kojima će državna poduzeća u sektoru prometa postati djelotvornija i učinkovitija. Potpora će biti okrenuta mehanizmima za upravljanje institucionalnim ulaganjima, kao i za upravljanje i rukovođenje na razini društava, a sve kako bi se promicala kultura utemeljena na uspješnosti poslovanja i kako bi se osiguralo da buduća ulaganja budu ekonomski opravdana. Projekt će se baviti i poslovnim praksama u svrhu povećanja poslovne  djelotvornosti, uz ostvarivanje što većih prihoda i smanjivanje poslovnih troškova. Navedene   predložene mjere su podrzane i kroz postojeći zajam EBRD-a, kojim se podupire  refinanciranje restrukturiranje sektora autocesta.

“Veoma nam je drago što ćemo Hrvatskoj pružiti potporu kako u poslovnom, tako i u financijskom restrukturiranju sektora javnih cesta, što će Hrvatskoj pomoći da krene putem financijski održivog razvoja i umanjiti potrebu za državnim potporama u tom sektoru. Jačanjem kapaciteta autocestovnih poduzeća za otplatu svojih dugova izravno će se smanjiti i državni dug, dok će unapređivanje planiranja i upravljanja pripomoći racionalizaciji ulaganja”, istaknuo je Arup Banerji, regionalni direktor Svjetske banke za zemlje Europske unije.

“Poboljšanja u održavanju cesta, koja će proisteći iz reforme poslovanja, ponajprije će pogodovati korisnicima cesta jer će se promjene provoditi u skladu sa suvremenom upravljačkom praksom koja je okrenuta kvaliteti, daljnjem povećanju sigurnosti, udobnosti vožnje i standardima energetske učinkovitosti. S druge strane, poduzeća u cestovnom sektoru izvući će korist iz određenih strategija optimizacije duga, što će im omogućiti veća izdvajanja za redovno poslovanje, održavanje i nova ulaganja”, zaključio je Banerji.

Financiranje projekta provest će se kroz zajam u iznosu od 22 milijuna eura i jamstvo u visini do 350 milijuna eura, čime će se Vladi omogućiti prikupljanje sredstava za refinanciranje duga kreditima ili obveznicama u korist komercijalnih zajmodavaca ili ulagača u obveznice. Zajmom će se ojačati upravljački i poslovni kapaciteti cestovnih poduzeća, dok će se jamstvom osigurati poboljšanje kreditne sposobnosti, što će poduzećima omogućiti optimiziranje strukture njihovog postojećeg duga kroz pristup komercijalnom zaduživanju pod uvjetima primjerenijim njihovim poslovnim potrebama.