SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POSLOVI
 
Tehnika dobila posao u Sladorani
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 06.06.2018. - 15:06:24

ZAGREB - Tehnika je sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od prerade šećerne repe – I faza , u sklopu dogradnje Tvornice šećera Sladorana u Županji.

Investitor je Sladorana d.o.o., Županja, Šećerana 63. Početak izvođenja radova je odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao. Ugovoreno trajanje radova je pet mjeseci.

Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od prerade šećerne repe - I faza obuhvaća: izgradnju tehničke zgrade, anaerobnog reaktora, ugušćivača, biološkog bazena, otplinjivača, finalnog taložnika, interne ceste i pristupa.

Površina parcele na kojoj će se izvoditi radovi iznosi 21.931,00 m2.

Tehnička zgrada je armirano betonska konstrukcija površine 238 m2, na vrhu zgrade nalazi se bioplinska baklja i otplinjivač.

Anaerobni reaktor je zatvoreni čelični spremnik promjera 14,7m, visine 17,6 m.

Biološki bazen se sastoji od dva armirano betonska bazena promjera 16,6 m i 25,5 m, visine 8,9 m.

Ugušćivač je natkriveni arm.bet. spremnik promjera 26,6 m, visine 4,5 m.

Finalni taložnik je arm. bet. kružni spremnik otvorenog tipa, promjera 31 m, djelomično ukopan dubine 2,6 m.