SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
NAJAVE
 
Ugovor o koncesiji Aerodroma Nikola Tesla biće obelodanjen u septembru
Autor/izvor: SEEbiz / Tanjug
Datum objave: 24.03.2018. - 09:54:23
BEOGRAD - Svi građani Srbije koji su dobili po jednu besplatnu akciju Aerodroma Nikola Tesla, a u međuvremenu je nisu prodali, imaju pravo na dividendu po osnovu isplate jednokratne koncesione naknade koncesionara Vinci Airports, ali i na dividendu tokom 25 godina trajanja koncesije, u zavisnosti od rezultata poslovanja Aerodroma, rečeno je Tanjugu u Vladi Srbije.

Javnim ugovorom o koncesiji, kako se objašnjava u pisanom odgovoru Vlade, vlasništvo nad kapitalom AD Aerodrom Nikola Tesla se ne prenosi, niti koncesionar stiče pravo raspolaganja nad akcijama Aerodroma, a akcionarima će tokom perioda trajanja koncesije Aerodrom Nikola Tesla isplaćivati dobit u vidu dividende na osnovu odluka Skupštine akcionara.

Podsećaju da su u objavljenom Javnom pozivu za koncesiju nad Aerodromom navedene jednokratna koncesiona naknada, koja predstavlja avansnu uplatu, kao i godišnje koncesione naknade koje je koncesionar dužan da plaća u zavisnosti od rezultata svog poslovanja.

Koncesionar beogradskog areodroma, Vinci Airports, ponudio je jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 501 mil EUR, a isplata će se vršiti kroz dividendu, i to Republici Srbiji 417 mil EUR i malim akcionarima 84 mil EUR.

- Godišnja koncesiona naknada će se takođe raspodeljivati Republici Srbiji i malim akcionarima kroz dividendu po akciji svake godine - preciziraju iz Vlade, ali naglašavaju da "akcionari posedovnjem akcija društva ne stiču pravo na koncesionu naknadu već na dividendu po osnovu dobiti koje AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd ostvari".

Kako navode, koncesione naknade (jednokratna i godišnje) predstavljaju prihod za Aerodrom Nikola Tesla i akcionarima će tokom perioda trajanja koncesije, Aerodrom isplaćivati dobit u vidu dividende na osnovu odluka Skupštine akcionara. Dividenda na akcije se isplaćuje akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz akcija koje poseduju na Dan dividende.

- Dan dividende je 31. 12. one godine u odnosu na koju se dobit raspoređuje i određen je Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd. U skladu sa Statutom društvo može plaćati i privremenu (međudividendu) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, ako su za to ispunjeni uslovi propisani zakonom i u zavisnosti od ostvarenog i naplaćenog prihoda. Pravo na međudividendu imaju akcionari na dan međudividende - naznačava se u odgovoru.

Iz Vlade podsećaju da će mali akcionari primiti dividendu za 2017. godinu kao i dividendu za 2018. godinu po osnovu ostvarenih rezultata Aerodroma Nikola Tesla, koji, kako ističu, ostaje operater aerodroma i nastavlja sa redovnim aktivnostima do prenosa dozvole aerodromskog operatera na koncesionara.

Prema poslednjim podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, trenutno je u vlasništvu građana 3.297. 810 akcija ove srpske kompanije, što čini 9,6% od ukupne emisije akcija.

Kako piše Blic, građani Srbije od koncesije Aerodroma mogu da računaju da će dobiti 1.468 dinara po akciji, ako su zadržali i druge akcije i nisu podizali dividendu, mogu da očekuju 11.335 dinara.

Ugovor o koncesiji pred građanima u septembru

Ugovor o davanju koncesije francuskom aerodromskom operateru Vinci Airports nad Aerodromom Nikola Tesla, biće javno objavljen nakon finansijskog zatvaranja transakcije, odnosno uplate jednokratne koncesione naknade koja je planirana u septembru.

- Vinci Airports je razumeo Vladu Republike Srbije u želji da se celokupan ugovor sa svim aneksima objavi javnosti i pokazao spremnost da to učini u svim delovima, osim delova koji sadrže poslovnu tajnu i njihov know-how, kao i komercijalne uslove poslovanja tokom 25 godina koncesije, jer bi njihovo obelodanjivanje uticalo na njihovu kompetitivnost prilikom realizacije ugovora - kažu u Vladi za Tanjug.

Pravo Vinci-a da ima zaštitu poslovne tajne je, kako ističu, predviđeno i samim ugovorom.

- Tek po dostizanju finansijskog zatvaranje transkacije - prenosa sertifikata aerodromskog operatera i uplate jednokratne koncesione naknade, koje se planira za septembar 2018. godine, obelodanjivanje ugovora će biti moguće - navodi se u pisanom odgovoru Vlade.

Kako napominju, javni ugovori evidentiraju se u Registru javnih ugovora koji vodi ministarstvo nadležno za poslove finansija kao jedinstvenu elektronsku bazu podataka na portalu javnih nabavki.