SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TIM
 
Vlada će formirati tim za nastavak gradnje autoputa Bar-Boljare
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 08.03.2018. - 22:00:52
PODGORICA - Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o potrebi formiranja Ekspertsko-pregovaračkog tima, za nastavak realizacije projekta autoputa Bar-Boljare.

Kako je saopšteno iz Vlade na taj način je pokrenut proces stvaranja pretpostavki da se već sada, tokom gradnje prioritetne dionice autoputa, obezbijedi nastavak gradnje ostalih dionica do granice sa Republikom Srbijom.

"U Informaciji je navedeno da se sve ostale dionice autoputa Bar – Boljare nalaze na ažuriranoj Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata koju je Vlada usvojila jula 2017, da je detaljnim prostornim planom autoputa kao druga etapa realizacije definisana dionica od Mateševa do Andrijevice, da je Crna Gora kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan dobila oko 5,5 miliona bespovratnih sredstava za pripremu idejnih projekata i pratećih elaborata te da je u toku priprema nove sveobuhvatne Studije opravdanosti za pun profil cijelog autoputa", saopšteno je iz Vlade.

Vlada je, kako navode, usvajajući Informaciju, još jednom istakla odlučnost da već u ovoj fazi obezbijedi sve preduslove za nastavak gradnje autoputa.

Vlada je ocijenila da je riječ o ključnom razvojnom projektu u Crnoj Gori i najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji naše zemlje koji direktno utiče na dostupnost Crne Gore i na njen razvoj, posebno Sjevernog regiona, kao i da će koristi od ovog projekta imati svi građani Crne Gore i država u cjelini.

"Petnaestočlani ekspertsko-pregovarački tim, na čelu sa ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem, zadužen je, među ostalim, da predloži Vladi optimalnu proceduru odnosno model za realizaciju dionice Mateševo – Andrijevica autoputa Bar – Boljare, da definiše kriterijume za predkvalifikaciju najpovoljnijih ponuđača u skladu sa najboljom međunarodnom praksom u cilju najbolje zaštite interesa Investitora, da ocjenjuje prikupljene ponude za izbor najpovoljnijeg ponuđača, da vodi pregovore sa najpovoljnijim ponuđačem ili ponuđačima i da koordinira aktivnosti na realitzaciji projekta", saopšteno je iz Vlade.