SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TROŠAK
 
Za upravljanje Solanom potrošeno oko 70.000 eura
Autor/izvor: SEEbiz / Mina-business
Datum objave: 14.02.2016. - 14:32:22
PODGORICA - Za upravljanje Solanom „Bajo Sekulić", koju su u avgustu preuzeli Nacionalni parkovi Crne Gore NPCG, do kraja prošle godine utrošeno je nešto preko 70 hiljada eura.

"Za Solanu je od 24. avgusta do 31. decembra prošle godine utrošeno 71,05 hiljada eura. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Crne Gore", kazali su agenciji Mina-business predstavnici NPCG.

Oni su naveli da je Upravni odbor NPCG u decembru, u okviru finansijskog plana tog preduzeća kojim su projektovani ukupni rashodi na nivou 614 hiljada EUR, usvojio finansijski plan za upravljanje zakupljenom imovinom Solane za ovu godinu.

"Ovim planom projektovani su rashodi za upravljanje Solanom u iznosu od 163,5 hiljada eura. Sredstva su opredijeljena kroz budžet Crne Gore", rekli su iz NPCG.

NPCG je krajem avgusta prošle godine zaključio ugovor o jednogodišnjem zakupu cjelokupne nepokretne i pokretne imovine Solane.

"Nakon potpisivanja ugovora, NPCG je preduzelo sve potrebne mjere i radnje u cilju unaprijeđenja zaštite biodiverziteta kao što su aktivnosti na stručnoj zaštiti, fizičkoj zaštiti prostora i promociji prirodnih vrijednosti Solane", kazali su iz NPCG.

Iz NPCG su dodali da je, u cilju zaštite i valorizacije Solane, na sjednici Upravnog odbora krajem januara ove godine usvojen program rada za područje Solane za ovu godinu.

"Cilj izrade godišnjeg programa rada je upravljanje prostorom Solane, odnosno realizacija mjera i aktivnosti kojim se obezbjeđuje zaštita i unaprijeđenje prirodnih i radom stvorenih vrijednosti i istovremeno omogućava dodatna valorizacija zakupljene imovine", kazali su iz NPCG.

Godišnji program sadrži više od 30 aktivnosti u vezi sa očuvanjem, unaprijeđenjem i održivim korišćenjem Solane, očekivana finansijska sredstva neophodna za realizaciju, kao i šest strateških oblasti.

Kada je u pitanju proizvodnja soli, iz NPCG su ocijenili da to predstavlja jednu od posebnih aktivnosti programa rada za Solanu i da je u neposrednoj vezi sa održivim korišćenjem i očuvanjem prirodnih resursa.

"S tim u vezi, napraviće se analiza mogućnosti obnavljanja proizvodnje soli što uključuje izradu studije o mogućnosti proizvodnje soli i izradu biznis plana. Neophodno je sagledati mogućnosti proizvodnje soli kako sa ekonomskog tako i sa ekološkog aspekta", kazali su iz NPCG.

Planirano je, kako su objasnili, da se studija realizuje u prvom kvartalu ove godine koristeći ekspertsku podršku i primjenjujući najbolju praksu upravo onih solana koje se uspješno bave proizvodnjom soli i plasmanom svojih proizvoda, kao i zaštitom biodiverziteta.

"U vezi sa održavanjem vodnih postrojenja, obavljena je opravka pumpnog postrojenja FI 16 koja je neophodna za ispumpavanje viška vode sa prostora Solane. S tim u vezi, izrađena je neophodna dokumentacija i sproveden postupak javne nabavke, kontrolisan kompletan postupak remonta pumpe i njenog puštanja u rad", rekli su iz NPCG.

Iz NPCG su naveli da su, na poslovima u vezi sa radom na pumpnim postrojenjima za održavanje vodnog režima i kontrolisanje protoka vode kroz bazene solane, do sada angažovali osam zaposlenih.

Od toga su četiri pumpaša koji obavljaju poslove na pumpnim postrojenjima, dva vodara koji upravljaju vodama na prostoru Solane, jedan električar i jedan zaposleni angažovan na koordinaciji aktivnosti održavanja opreme i usmjeravanja rada vodara i pumpaša.

Iz NPCG su podsjetili da je u cilju efikasne saradnje na zaštiti, razvoju i promociji prostora Solane, u septembru prošle godine osnovano Savjetodavno tijelo za Solanu u upravnoj zgradi preduzeća u Ulcinju.

Od osnivanja tog tijela do decembra prošle godine, održane su tri sjednice tokom kojih je, između ostalog, konstatovano da je u vezi sa unaprijeđenjem biodiverziteta Solane neophodan multidisciplinaran pristup zaštiti, valorizaciji i promociji prirodnih resursa, kao i značajna finansijska sredstva i ekspertska podrška.

Na pitanje da li se već sada razmišlja o produženju ugovora, iz NPCG su odgovorili da kao ustanova koja se već 64 godine bavi zaštitom prirode i njenom valorizacijom, imaju sve stručne kapacitete i izraženi profesionalni motiv da upravljaju područjem Solane u budućnosti na način produženja ugovora o zakupu imovine, kao privremeni ili stalni upravljač i zaštitar prirodnog dobra.

"Način upravljanja Solanom u prethodnih pet mjeseci je identičan načinu upravljanja zaštićenim prirodnim područjima, u ovom slučaju nacionalnim parkovima, u svim oblastima stručne i fizičke zaštite", kazali su iz NPCG.

Programom rada NPCG za Solanu definisano je više od 30 aktivnosti od kojih su neke počele da se realizuju od početka prezimanja ulcinjskog preduzeća.

"Pojedine će se realizovati tokom ove godine. S tim u vezi, u kontinuitetu se održava prostor Solane, upravlja vodenim tokovima, a uspostavljena je i efikasna saradnja sa državnim institucijama u cilju sprečavanja i procesuiranja protivpravnih radnji", rekli su iz NPCG.

U vezi sa zaštitom kulturnih vrijednosti, NPCG će, kako su najavili njegovi predstavnici, u prvom kvartalu ove godine inicirati zakonsku zaštitu kompleksa kalimera-tradicionalnih ribolovnih objekata u Port Mileni.

"U vezi sa unaprijeđenjem turističke infrastrukture, NPCG će nastojati da aktivnostima do maja, u saradnji sa nadležnim organizacijama, unaprijedi informativnu infrastrukturu za posjetioce, kao i turističku ponudu - biciklizam i posmatranje ptica", kazali su iz NPCG.

Iz NPCG su naveli da je od samog preuzimanja upravljanja prostorom Solane formirana Služba fizičke zaštite koja 24 sata kontroliše taj prostor.

"Služba fizičke zaštite do danas nije prijavila nijedan slučaj krivolova. Takođe, nijedna prijava nije stigla ni od nevladinih organizacija niti građana", zaključili su iz NPCG.