SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ROKOVI
 
Zakupac Aerodroma Crne Gore znaće se do kraja 2018.
Autor/izvor: SEEbiz / CdM
Datum objave: 08.08.2018. - 16:02:45
PODGORICA - Vlada Crne Gore će do kraja decembra izabrati koncesionara koji će u narednih 25 do 30 godina upravljati aerodromima u Podgorici i Tivtu, dok će ugovor o koncesiji početi da važi u junu 2019. godine, navodi se u predlogu koncesionog akta koji je od juče na javnoj raspravi.

Koncesionar će, za predujam od 100 miliona eura i koncesionu naknadu, preuzeti cjelokupne aktivnosti civilnog vazduhoplovstva na oba aerodroma, a biće dužan i da izradi studiju procjene razvoja vazdušnih luka u Beranama i Ulcinju.

"Na osnovu finansijske analize Aerodroma, izvodljivo je da se zahtijeva plaćanje fiksne naknade koja se plaća unaprijed, plative na finansijskom zatvaranju, kako bi se uspostavilo plaćanje koncesione naknade. Ovo bi omogućilo Vladi Crne Gore da unaprijed unovči jedan dio vrijednosti koncesije. Finansijska analiza pokazuje da je naknada, koja bi se plaćala unaprijed u iznosu od 50 do 100 miliona eura, razumna suma, uzimajući u obzir veličinu kapitalne investicije (oko 120 miliona eura) koju će koncesionar finansirati unaprijed, i rizike povezane sa prognozama turističkog saobraćaja. Pretpostavljajući predujam od 100 miliona, predviđa se da će Vlada Crne Gore dobiti znatan dio godišnjih bruto prihoda ostvarenih od koncesionara", ističe se u dokumentu Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Koncesionu naknadu će činiti predujam i periodična naknada čiji će iznos zavisiti od bruto prihoda zakupca. Dodaje se da trajanje koncesije može da se produži istekom prvobitnog trajanja ugovora, za pet godina, u skladu sa primjenjivim zakonima, ukoliko je inicijalno utvrđen na period od 25 godina.

U zakup će biti dato ukupno 2,52 miliona kvadrata zemljišta u Podgorici i 544.601 kvadratni metar u Tivtu, a prethodno će Ministarstvo morati da stekne puno pravo svojine na svim lokacijama, bez ikakvih tereta i sudskih postupaka. Koncesionar će tokom prve četiri godine morati da proširi kapacitete aerodroma u Podgorici i Tivtu i poštuje crnogorske i ICAO standarde (smanji nesaglasnosti u izdavanju sertifikata). Obaveze koncesionara biće zasnovane na učinku.

Vlada će, kako se ukazuje, osloboditi koncesionara rizika neplaćanja ugovorenih obaveza Montenegro Airlinesa i obezbijediti mu "određene mehanizme umanjenja i oslobođenja" u tom slučaju. Na teret Vlade biće i sticanje zemljišta na kojem će se graditi novi kapaciteti aerodroma, kao i iseljavanje mještana. Koncesionar će biti dužan da poštuje zakone i IFC standarde učinka, biće odgovoran za obezbjeđivanje finansiranja projekta, a preuzeće i rizik stvarnog protoka putnika. Snosiće troškove povezane sa radom i održavanjem aerodroma.

Odgovornost će biti podijeljena u slučaju planiranja odlaganja, više sile, prijevremenog raskida ugovora i promjene zakona. Koncesija ne uključuje kontrolu letenja, te carinsku i pasošku kontrolu.

Socijaldemokrate (SD) podržavaju dalju valorizaciju aerodroma Crne Gore, ali ne i rasprodaju jednog od najvažnijih privrednih subjekta u našoj državi, saopšteno je juče iz partije Ivana Brajovića.

SD je ranije zaprijetila da će izaći iz vladajuće koalicije ukoliko aerodromi budu privatizovani.