DiWagner
SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
CILJEVI
 
Zdravstveni turizam ključan za produljenje turističke sezone
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 26.11.2015. - 15:23:48
CRIKVENICA – Hrvatski zdravstveni turizam jedan je od glavnih turističkih proizvoda, ključan za produljenje sezone i disperziju turističkih aktivnosti, no još mu nedostaje zajednički marketinški pristup, brendiranje, pa i infrastruktura, poruka je 3. međunarodnoga turističkog foruma "Kvarner - 365(6) dana zdravlja" koji je u četvrtak održan u crikveničkoj Thalassotherapiji.

Zamjenik ministra turizma Ivo Bašić rekao je kako Hrvatska u zdravstvenom turizmu ima dobre početne pozicije, a vizija razvoja obuhvaća usmjerenost prema kvaliteti diljem Hrvatske cijele godine.

Predstavljajući Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske, Neven Ivandić iz Instituta za turizam rekao je da taj plan pokušava povezati razvojne mjere s raspoloživim financijskim sredstvima, EU fondovima i drugim izvorima. Zdravstveni turizam, kako je istaknuo, jedan je od turističkih proizvoda s najduljom tradicijom, ujedinjuje wellness, medicinski i lječilišni turizam, a 'slabe strane' su mu zastarjelost, potkapacitiranost, neusklađeni zakoni i nedostatak promidžbe. Ivandić smatra da su prilike za razvitak zdravstvenog turizma velike, da tržišta ima te da zdravstveni turizam može imati veliku ulogu u produljenju sezone.

Pomoćnik ministra zdravlja Miljenko Bura ocijenio je da događaji u području zdravstvenog turizma na Kvarneru mogu biti primjer i ostalim dijelovima Hrvatske te da je zdravstveni turizam osnova za razvijanje cjelogodišnjeg turizma. Govoreći o potpori državne administracije kao preduvjetu organiziranog razvoja zdravstvenog turizma, istaknuo je da u Hrvatskoj nedostaje operacionalizacija, tj. jasno određenje tko je za što zadužen. Naveo je da je se u sklopu „Grozd projekta" zdravstvenog turizma planiraju razvojni i investicijski projekti 15-ak specijalnih bolnica i lječilišta, vrijedni oko 400 milijuna eura.

Bura smatra da je klasterizacija u zdravstvenom turizmu vrlo važna. "Osnovan je klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, radi se na osnutku takvog klastera i u Dalmaciji te na klasteru sinergije zdravstvenoga i ruralnog turizma. Pokrenuta je i inicijativa za osnivanje klastera zdravstvenog turizma Zagreba te klastera dentalnog turizma", rekao je, dodajući da se preko klastera otvaraju velike mogućnosti korištenja EU fondova.

Podsjetio je da je za provođenje Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma potreban i novi ustrojbeni oblik u sklopu Ministarstva turizma koji će se baviti isključivo zdravstvenim turizmom.

Savjetnik u Hrvatskoj turističkoj zajednici Milo Sršen rekao je da će se 65 posto financijskih sredstava namijenjenih marketingu ulagati na tradicionalna tržišta, planira se usmjeravanje na određene zone, a ne na cijele države s ciljem da se u Hrvatsku tijekom predsezone i posezone dovede oko milijun turista više.

Sršen je ocijenio da je sezonski turizam u nas izrazito razvijen. Izvan sezone u nekim je turističkim mjestima teško pronaći lokal u kojem poslužuju kavu, rekao je, dodajući kako smatra da je zato potrebno zajednički djelovati, a kako bi izvan glavne sezone bila otvorena polovica kapaciteta, važno je uvesti poticaje ili pogodnosti za poduzetnike koji će svoje objekte držati otvorenima.

Iznio je i podatak da se od 2010. do 2014. u našim lječilištima liječilo oko 600.000 domaćih ljudi i oko 400.000 stranaca te da je u sklopu javnog poziva za potpore turističkim proizvodima predviđeno ukupno 4,8 milijuna kuna.

Suosnivačica Poliklinike "Terme Selce" liječnica Vlasta Brozičević ocijenila je da je za rješavanje nekih pitanja potrebna i kritična masa zdravstvenih radnika, a na skupu je vjerojatno nazočno samo oko 15 posto zdravstvenih radnika. "Bez liječnika nema zdravstvenog turizma, pogotovo nema medicinskog turizma", istaknula je.

Skup je nastavljen raspravama o razvoju i zakonodavnom okviru zdravstvenog turizma, marketinškim aktivnostima, prodaji usluga i primjerima dobre prakse, kvaliteti usluga i edukaciji kadrova.

Organizator je Turistička zajednica Crikvenice, a suorganizatori Thalassotherapia Crikvenica i Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera.